ingilizce
Resim

Yönetim Kurulu

ertugrul_onen

 

O. Ertuğrul ÖNEN – Başkan

 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra iş yaşamına 1966 yılında T.C. Ziraat Bankası'nda, dış işlemler elemanı olarak başladı. Bir yıl Kambiyo ihtisası yaptı. Daha sonra yarışma sınavını kazanarak, T.C. Ziraat Bankası Müfettiş Yardımcısı oldu. Aynı yıl yine yarışma sınavını kazanarak, 1970 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak Ticaret Bakanlığına intisap etti. Bu Bakanlıkta Bakanlık Müfettişliği; aynı Bakanlıkta ve 1983 yılında kurulan Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı'nda İhracat Genel Müdür Yardımcılığı, İhracat Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı (vekaleten) görevlerinde bulundu. Yurt dışında, toplam 8 yıl süreyle, Hamburg Ticaret Müşaviri ve Bonn Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri olarak çalıştı. 1992 yılında son yurt dışı görevinden döndükten sonra, sırasıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Dış Ticaret Müsteşarlığının kurulması üzerine, bu kuruluşun ilk Müsteşarı oldu. 1 Kasım 1995 tarihinde kendi arzusu ile kamu görevinden ayrıldı. 1995 - 2001 yılları arasında özel sektörde Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Aynı yıllarda Avrupa Serbest Bölgesini kurdu ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Halen kurucusu olduğu Türk Dışticaret Vakfı (TDV) ve Dünya Türk İşadamları Vakfı'nın(DÜTİV) Başkanıdır.Evli ve iki çocuk babasıdır.


Münir_aksoy

 

Münir AKSOY-Yönetim Kurulu Üyesi,

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1970 yılında mezuniyetini takiben, Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreterliği’nde memuriyete başlamıştır. İthalat ve İhracat Genel Müdürlüklerinde çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra Dış Ticaret Müsteşar Yardımcılığı görevinde de bulunuştur. Stockholm ve Londra’da Ticaret Müşavir yardımcılığı ve Ticaret Başmüşavirliği görevlerinde bulunmuştur. Bir dönem Turizm Bakanlığı’nda Tanıtma Genel Müdürlüğü görevini de yürütmüştür. 2000 yılında Dış Ticaret Müsteşar Yardımcılığı görevinden emekliye ayrılmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

ercüment_turktan

 

Dr.Ercüment TÜRKTAN-Yönetim Kurulu Üyesi

 

1973 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı Üniversite’de verdiği tezler sonucunda 1975 yılında Yüksek Mühendis, 1982 yılında Doktor unvanlarını almıştır. 1975-82 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 1988 yılına kadar özel sektörde hizmet vermiş, bu kapsamda A.B.D.’de proje bir yıl liderliği görevi üstlenmiştir. 1988-1993 yılları arasında sırasıyla TESTAŞ A.Ş.’de Tesisler Daire Başkanı; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanı; Genel Müdür Yardımcısı; Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Türkiye Elektrik Kurumu,Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır. Nisan 1995 – Ocak 1996 tarihleri arasında Türk Telekom A.Ş. Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. 1993 –1996 arasında Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlenmiştir; Müsteşar Vekilliğini yürütmüştür. Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı ve Başbakan Müşavirliği görevlerini takiben 1997 yılında emekliye ayrılmıştır. Özelleştirme ve yatırım danışmanlığı yapmıştır.Halen Akkanat Holding İcra Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörüdür. Evli ve bir çocuk babasıdır.