ingilizce
Show Slider

Kurultay Kitabı

Kurultaylarda, sayısal açıdan çok ciddi boyutlarda sektörel toplantılar, ülke tanıtım toplantıları ve workshoplar yapılmıştır. Bu toplantılara konuşmacı olarak katılan uzman bürokratlar ve sektörlerin önde gelen temsilcileri, önemli saptama ve öneriler içeren sunumlarıyla toplantıların niteliklerinin en üst düzeyde oluşmasını sağlamıştır.

Kurultay Kitapları, Kurultayların yapıldığı tarihler itibariyle sektörlerin üretim, istihdam, ihracat, dünyadaki dengeler konusundaki durumlarını en yetkili ağızlardan yansıtmaktadır. Bu özellikleri itibariyle Kurultay Kitapları, bürokratlar, işadamları, akademisyenler, öğrenciler ve ilgili tüm kesimler için “hafıza tazeleme” ve “nereden nereye gelindiğinin değerlendirilmesinin ve muhasebesinin yapılabilmesi” çok önemli bir kaynak niteliğindedir.