ingilizce
Resim

Amaç ve Genel Bilgi

Dünya Türk İşadamları Kurultaylarının temel amacı “yurt dışındaki işadamlarımızın bir araya gelmeleri suretiyle sinerji ortamı yaratılması ve bu suretle dünyanın dört bir yanında çok geniş bir sektörel yelpazede faaliyet gösteren Türk işadamlarının bilgi alış verişinde bulunmalarının ve somut iş bağlantıları yapmalarının sağlanması, dolayısıyla ülkemizin ekonomik gücünün pekiştirilmesi” olarak belirlenmiştir.

Bu yaklaşım, ülkemiz Hükümetleri, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri yanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren işadamlarımız ve dernekleri ile girişimcilerimiz arasında genel kabul görmüştür. Bu kabulden alınan destek ve cesaretle, ilki 1996 yılında yapılan Kurultaylar iki yılda bir aksatılmadan düzenlenmektedir.

Kurultaylar, bazı değişikliklerle aşağıdaki ana konsept çerçevesinde yapılmaktadır:

  1. Açılış Oturumu
  2. Kurultayın o yılki “konusu” paralelinde paneller
  3. Sektörel Toplantılar
  4. Work-Shop’lar (Çalıştaylar)
  5. Bilgilendirme Ofisleri
  6. Kurultay Fuarı
  7. İkili İş Görüşmeleri
  8. Kurultay KonseriKurultaylarda ayrıca, ekonomik konjonktürle örtüşen ek faaliyetler de yapılmaktadır. Örneğin 2006 yılında yapılan VI.Kurultay’da, ülkemiz ekonomi gündeminin önceliği olan “yatırımlar” konusunu ön plana çıkarmak üzere “İller Yatırım Borsası” adıyla ek bir faaliyet yapılmış, bir de “İller Yatırım Kataloğu” yayımlanmıştır.

Kurultaylarda katılımcılara dağıtılan temel doküman “Katılımcı Kataloğu”dur. Kurultay bitimini takip eden süreçte bastırılan ve Kurultaylarda yapılan tüm konuşmaların yer aldığı “Kurultay Kitabı” da, özellikle sektör toplantılarındaki görüş ve saptamalara ulaşma açısından önemli bir kaynak özelliği taşımaktadır.