ingilizce
Resim

Faaliyetler

Dünya Türk İşadamları Vakfı'nın ana faaliyet konusu, çift yıllarda olmak üzere, iki senede bir yapılan "Dünya Türk İşadamları Kurultayları" nın düzenlenmesidir. Kurultaylar ilgili kamu kurumları ve meslek kuruluşlarının da yardım ve desteği alınarak yapılmaktadır.

Bu ana faaliyeti kapsamında Vakfımız, yurt dışındaki işadamlarımızın ülkeler itibariyle ve sektörel bazda iletişim bilgilerinin yer aldığı "Kurultay Katılımcı Kataloğu", sektör toplantılarında yapılan konuşmaların deşifre edilmesi suretiyle hazırlanan ve reel sektörün en önemli başvuru kaynaklarından biri niteliğini taşıyan "Kurultay Kitabı" gibi yayınları hazırlamakta ve ilgililerin yararlanmasına sunmaktadır.

Vakfımız bunlar yanında, yurt dışındaki işadamları derneklerimizle ortak projeler geliştirme ve uygulama gayreti içinde bulunmakta; derneklerimizi bu yönde özendirmekte, teklifleri değerlendirerek görüş ve tavsiyelerde bulunmaktadır.