ingilizce
Show Slider

Made In Turkey Dergisi

“Made in Turkey Dergisi” Türk Dışticaret Vakfı tarafından 2002 yılının Şubat ayında yayımlanmaya başlayan, Dışticaret sektörünün ilk periyodiğidir. 2004 yılında Ankara’da yapılan V.Kurultay’dan itibaren Dergi’nin “Kurultay Özel Sayısı” yayımlanmaya başlanmıştır. “Özel Sayı” konsepti, bir yandan üst düzey yazılarla kalıcı bir kaynak olmuş; diğer yandan, Kurultaylara ilişkin “anı” değerine sahip bir yayın niteliğini de kazanmıştır.

Kapak fotoğraları aşağıda bulunan özel sayıların Vakfımızdan temini mümkündür.

    


Not: "Made in Turkey Dergisi" konusunda ayrıntılı bilgi temini için tıklayınız.