ingilizce
Show Slider

Kurultay Kataloğu

Birinci Kurultaydan başlayarak aksatılmadan bastırılan dokümanların başında “Kurultay Kataloğu” yer almaktadır. Zaman içinde sistematiği oturtulan Kataloglar,

-Ülke/katılımcı

-Sektör/katılımcı

-Katılımcı/ülke

-Katılımcı/sektör

temelinde hazırlanmış; bu suretle Kurultaya “hangi ülkeden, hangi firmanın ve hangi sektörde” katıldığına ilişkin bilgilerin (iletişim bilgileri de dahil) kolaylıkla bulunabilmesi amaçlanmıştır.

Kurultay Kataloglarında ayrıca, ilgli kamu kurumları, yurt içindeki ve yurtdışındaki dernekler ve meslek kuruluşlarının iletişim bilgilerine de yer verilmiştir.