ingilizce
Resim

Kuruluş

Yurt dışındaki iş adamlarımızın Türkiye’de örgütlenmeleri yönünde duyulan ihtiyaç 1995 yılında kurulan Türk Dışticaret Vakfı (TDV) ile giderilmiştir. TDV diğer faaliyetleri yanında, dünyanın çeşitli ülkelerindeki iş adamlarımızı bir araya getirerek dayanışma, sinerji ve somut işbirliği ortamı yaratılması temel felsefesiyle 1996 yılında “Dünya Türk İşadamları Kurultayları” düzenlemeye başlar. Kurultayların ikincisi 1998 yılında yapılır. Kurultaylar, işadamlarımızın bir araya geldikleri, salt dilek ve temennilerin ifade edildiği platformların ötesindedir. Kurultaylar kapsamında yapılan sektörel toplantılar, Kurultay Fuarları ve ikili iş görüşmeleri somut ilişkiler oluşmasını sağlamaktadır. Önemli birer başvuru kaynağı olan “Kurultay Kataloğu” ve tüm toplantıların adeta bir tutanağı niteliğindeki “Kurultay Kitabı” bu oluşumun yazılı ve kalıcı belgeleri özelliğini taşırlar.

Kurultaylara Cumhurbaşkanımızın, Başbakanlarımızın, hükümet üyelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, yurt içindeki ve yurt dışındaki meslek örgütlerinin, iş adamlarımızın ve basının gösterdiği ilgi büyüktür.

Türk Dışticaret Vakfı, her ne kadar Kurultaylara öncülük etmişse de, isim olarak da, faaliyet alanı bakımından da “Dünya Türk İşadamları” oluşumunu tam manasıyla kucaklayamamaktadır. Yeni bir kurumsal yapıya ihtiyaç olduğunu gören Ertuğrul Önen tarafından “Dünya Türk İşadamları Vakfı”nın (DÜTİV) kurulması için teşebbüse geçilir. Ankara Asliye Mahkemesinin onayı ve Vakıflar Siciline tescil ile dünyadaki Türk işadamlarının 15 Ekim 1998 tarihi itibariyle, artık Ankara’da bir çatısı vardır.

DÜTİV, kurulduğu günden buyana dört Kurultayı (bugüne kadar toplam altı Kurultay yapılmış, ilk iki Kurultayı TDV-Türk Dış Ticaret Vakfı düzenlemiştir) başarı ile gerçekleştirerek, 60’ı aşkın ülkeden binlerce işadamını dayanışma, işbirliği ve güçbirliği ortamında bir araya getirmiştir.