ingilizce
Resim

Mesajlar

 

AHMET NECDET SEZER - CUMHURBAŞKANI  
Türk iş dünyasının seçkin temsilcileri, 
Beş kıtadan gelen girişimcilerimizin katılımıyla “Avrupa Birliği Yolunda Ankara Buluşması” başlığıyla düzenlenen Dünya Türk İşadamları Beşinci Kurultayı’nın gerçekleştirilmesinden büyük mutluluk duyuyorum.
Türkiye’nin günümüze gerçek bir değişim yaşaması sevindiricidir. Ülkemiz gerek giderek güçlenen üretim yeteneği, etkinliği, verimliliği ve pazarlama deneyimiyle, gerekse ürünlerinin niteliğiyle dünyaya açılmakta her pazarda yarışabilmektedir.
Bu Kurultaylar Türkiye’nin ve Türk işadamlarının küreselleşmenin yarattığı fırsatlardan daha geniş ölçüde yararlanabilmesi yönünden önem taşımaktadır. Her geçen gün yeni boyutlar kazanan küreselleşme, Türk işadamlarının dinamik çabalarının yurtdışına gittikçe yayılmasını gerektirmektedir. Türk işadamlarının günümüzde elliyi aşkın ülkede iş yapmakta olması bu bakımdan özel olanaklar yaratmaktadır.
Yurtdışında başarılı etkinlikleriyle kendilerini kanıtlayan değerli işadamlarımız, ekonominin birçok alnında küresel ölçülerde üretim yapmakta, tasarı geliştirmekte, kapsamlı yatırımlara gitmekte ve nitelikli personel yetiştirmektedir. Sizler yalnızca bulunduğunuz ülkenin ve Türkiye’nin ekonomik yaşantısına katkı sağlamakla kalmayıp, Türkiye’nin ve Türk ulusunu da temsil etmektesiniz. Bu görevi başarıyla üstlenmenizden ötürü sizleri kutlarım.
Dünya Türk İşadamları Beşinci Kurultayı’nın çalışmalarının verimli geçmesini ve yararlı sonuçlar getirmesini dilerim. 
 

 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN - BAŞBAKAN
Türk İş Dünyasının Değerli Mensupları, 
Dünyanın her köşesinden “Avrupa Birliği Yolunda Ankara Buluşması” için koşup gelen siz değerli işadamlarımızı kalpten selamlıyorum. Bugün beşincisini gerçekleştirdiğimiz iki yılda bir yapılan Dünya Türk İşadamları Kurultayı, insanımızın küreselleşen bir dünyanın parçası olmadaki kararlılığı, katılımcılığı ve kurumsallaşmaya atfettiği önemin açık kanıtıdır.
Türk ekonomisi derin dönüşümler geçirmekte, sağlam atılımlar yapmaktadır. Serbest Pazar ekonomisinin yerleştirilmesi ve kapsamlı ekonomik istikrar ve liberalleşme tedbirlerinin alınması, hızla küreselleşen dünya ekonomileriyle bütünleşen Türk ekonomisinin temellerini oluşturmaktadır. Türkiye küreselleşme süreci içinde dünya ekonomisinde giderek yer kazanmaktadır.
Bugün Avrupa Birliği’yle yeni konumumuzdan ve bu konumun bize sağladığı stratejik ve ekonomik güçten yararlanarak Avrasya’da ve diğer coğrafyalarda etkinliğimiz büyümektedir. Avrasya’dan aldığımız güçle de Avrupa Birliğiyle ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi geliştirmekteyiz.
Beş kıtadan işadamlarımızın bir araya geldiği bu Kurultay bir birlik, beraberli yaratmanın ötesinde bir duygu ve coşkunluk toplantısı olmadan çok girişimcilerimizin aktif katılımlarıyla yeni iş imkanlarına, yatırımlara ve ortaklıklara ortam hazırlayan bir platformdur.
Türkiye yabancı sermaye yatırımlarına ihtiyaç duymaktadır. Yabancı yatırımları özendirmek için çıkartılan yeni yasalarla ülkemizdeki yatırım ortamı daha elverişli hale getirilmektedir. Bu amaçla hazırlanan ve 17 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yasası” ile Türkiye’deki yabancı yatırımların artmasını bekliyoruz.
Halen Amerika’dan Avusturalya2ya kadar dünyanın dört bir yanından dört milyonu aşkın yurttaşımız yaşamaktadır. Bu yurttaşlarımızdan birçoğu, 1960’lı yıllardan başlayarak, iş bulmak amacıyla bugün bulundukları ülkelere gitmişlerdir. Bu ülkelere giden insanlarımız, çalışkanlıkları azimleri, kararlılıkları ve özverileriyle önce küçük esnaf ve sanatkârlar oldular, alın terlerini biriktirip sermayeye dönüştürdüler. Bu sermayelerini ve iş deneyimlerini girişimci ruhlarıyla birleştirerek ve risk üstlenerek işletmelerini büyüttüler, işveren oldular. Bunlardan bir kısmı bulundukları ülkelerin yanı sıra, güzel Türkiye’mizin çeşitli yörelerine de yatırım yapmaya ve oradaki insanlarımızın iş bulmalarına yardımcı olmaya başladılar. Sizlerle gurur duyuyoruz.
Daha nice Kurultaylarda buluşmak umuduyla sizlere sevgi ve en iyi dileklerimi sunuyorum.  

                                                                                                            

M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU – KURULTAY BAŞKANI
Değerli Türk İşadamları, 
Uluslararası düzeyde başarı gösteren girişimcilerimizi yurtiçindeki meslektaşları ile buluşturmayı hedefleyen ve bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Dünya Türk İşadamları Kurultayı’nın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Başkanlığı’nı üstlenmiş olmaktan onur duyuyorum.
Bu vesileyle, Dünya Türk İşadamları Kurultayı’na 3 dönem Başkanlık yapan ve bu platformun gelişmesine önemli katkıları olan Türk iş dünyasının duayeni Sayın Sakıp SABANCI’yı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.
2002 yılında gerçekleştirdiğimiz 4.Kurultay’ın başarılı sonuçları hepimizin hafızalarındadır. O yıl “Türkiye’nin Geleceği İçin Bir Adım Daha” sloganıyla ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkış noktaları aramaktaydık ve iş dünyamızın içinde bulunduğu sıkıntılı dönemde Kurultay’ın yarattığı olumlu ve yapıcı havadan ciddi bir moral destek elde ettik.
Türkiye artık kriz dönemini geride bırakmış ve rekabete dayalı Pazar ekonomisinin güçlendirilmesi yönünde çok sayıda ekonomik reformu da hayata geçirerek AB’ye giriş yolunda önemli adımlar atmış bulunmaktadır. Bugün ülkemiz, diğer aday ülkelerin müzakerelere başlama tarihindeki durumlarıyla karşılaştırılamayacak kadar iyi bir konuma gelmiştir ve beklentimiz AB ile tam üyelik müzakerelerinin başlaması yönünde yoğunlaşmıştır. Kurultayımızın bu yılki sloganı olan “AB yolunda Ankara Buluşması” bu yüzden özel anlam kazanmaktadır.
Türkiye, başlatmış olduğu ekonomik reformları sürdürmeye kararlıdır. Uzun vadeli yapısal tedbirleri temel alan ve özel girişimin öncülüğüne dayalı bir kalkınma, dünya ekonomisi ile entegre olmayı amaçlayan diğer ülkeler de örnek teşkil edecektir.
1959 yılında Türkiye’nin ortaklık başvurusu ve sonrasında 1963 tarihli Ankara Anlaşması ile başlayan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri çok kritik bir aşamaya gelmiştir. AB’nin genişleme sürecinin doğrudan etkileyeceği ekonomik ve sosyal kesimlerin temsilcileri olan Türk Sivil Toplum Kuruluşları bu sürece katkı sağlamak amacıyla çalışmaktadırlar.
Türk ekonomisinde gerçekleştirilmekte olan yasal düzenlemelerin yanı sıra Türk özel sektörünü dünya çapında övgüye değer girişimleri ve dinamizmi de geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır. Dünyanın dört bir yanına dağılmış Türk işadamları, Kurultay sayesinde bir araya gelip tecrübelerini birbirleriyle paylaşmak, güç birliği yapmak ve ülkemizdeki, dünya ekonomisindeki ve uluslararası pazarlardaki gelişmeler ile yeni ekonomik düzenlemelerin yarattığı fırsatları yakından takip etmek imkanı bulmaktadır.
Biz işadamlarına her alanda destek veren Sayın Başbakanımızın himayelerinde Ankara’da gerçekleştireceğimiz Beşinci Türk İşadamları Kurultayı’nın başarılarını birlikte paylaşmak dileğiyle sevgi ve saygılar sunarım. 
                                                                                                 

ERTUĞRUL ÖNEN – DÜNYA TÜRK İŞADAMLARI VAKFI BAŞKANI
1996 yılında başlayan ve her iki yılda bir tekrarlanan Dünya Türk İşadamları Kurultayı’nın beşincisini Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da idrak etmenin mutluluğunu yaşıyorum.
Devletimizin her kademede sahip çıktığı bu organizasyonun yarattığı pozitif enerjinin başta dış ticaretimiz olmak üzere tüm dış ilişkilerimizde sinerji yarattığını, Türkiye’yi mutlu ve varlıklı bir geleceğe taşıyan önemli bir güç olma özelliğini giderek pekiştirdiğini görüyoruz.
Nitekim Avrupa Birliği’ne tam üyelik yolunda kritik bir döneme girdiğimiz günlerin arifesine denk gelen beşinci Kurultay bu defa da “Avrupa Birliği Yolunda Ankara Buluşması” sloganı ile toplanarak ülkemizin bu tarihi hedefine katkı yapmayı ön plana çıkarmıştır.
Avrupa Birliği sınırları içerisinde bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerden daha fazla nüfusu ve önemli bir ekonomik potansiyele sahip olan Türk varlığını ekonomik temsilcileri olan bu ülkelerdeki işadamlarımız bu amaca yönelik çabaları ile ülkemizin Avrupa Birliği entegrasyonunun öncüleri olarak anılmaya esasen hak kazanmıştır.
2006 yılında Altıncı Kurultayı Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başlamış, artık önünü daha net görebilen, ekonomisinde, yatırımın üretimin ve ihracatın ön plana çıktığı daha mutlu ve daha varlıklı bir Türkiye’de yapabilmenin düşünü kuruyorum.
Bu duygularla, ilk üç Kurultayımızın Başkanlığını üstlenen büyük işadamı ve toplum önderi Merhum Sakıp SABANCI’yı rahmet ve minnetle anıyor, Beşinci Kurultay’ın başarısı için katkıda bulunanlara şükranlarımı sunuyor, değerli işadamlarımızın ülkemiz ve firmaları için başarılı sonuçlar içeren bir Kurultay geçirmelerini diliyorum.