ingilizce
Resim

Mesajlar

AHMET NECDET SEZER - CUMHURBAŞKANI  

Türk iş dünyasının seçkin temsilcileri, 

     Dünya Türk İşadamları Altıncı Kurultayı’nın “Türkiye’ye Yatırım, Geleceğe Yatırım” başlığıyla 18–19 Kasım 2006 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilmesinden mutluluk duymaktayım. 

     Kurultay’ın 5 kıtadan gelen girişimcilerimizin birbirlerini daha yakından tanımalarını ve yeni işbirliği olanaklarını gözden geçirmelerini sağlayan önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum.  

     Günümüzde iletişim ve ulaşım araçlarında gözlenen hızlı değişim, ekonomik ilişkilerde beklenmedik yeni gelişmelerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bunun en çarpıcı örneğini uluslararası sermaye hareketlerinde gözlenen devinim oluşturmaktadır. Demokrasiye işlerlik kazandırılması siyasetin verimliliğinin arttırılması, idari yapının saydam ve hesap verebilir kılınması ve halkın yönetime etkin biçimde katılımının sağlanmasıyla oluşturulacak istikrar ve güven ortamının yabancı yatırımcılar tarafından arandığı bilinmektedir. Bu çerçevede Türkiye’nin, her alanda gerçekleştirdiği atılımlarla artan ölçüde yabancı yatırım çeken bir ülkeye dönüşmesi sevindiricidir. Böylece bir taraftan dünya ekonomisiyle daha hızlı bir bütünleşme sağlanırken, diğer taraftan da kalkınmamızda büyük önem taşıyan istihdam sorununun giderilmesine katkı sağlanmış olmaktadır.  

     Yurtdışında yaşayan ve bulundukları ülkelerin çeşitli iş kollarında başarıyla etkinlik gösteren girişimcilerimiz ülkemize, yatırım yapma isteğindeki yabancı işadamları için doğal birer bilgi kaynağı ve potansiyel ortak konumundadırlar. Bu nedenle sizlerle kıvanç duyuyor, başarılarınızın sürmesini diliyorum. 

     Kurultay çalışmalarının verimli geçmesini ve yararlı sonuçlar getirmesini dilerim.  

RECEP TAYYİP ERDOĞAN - BAŞBAKAN

Türk İş Dünyasının Değerli Temsilcileri, 

Dünya Türk İşadamları Kurultayı’nın 6’ncısı, “Türkiye’ye Yatırım, Geleceğe Yatırım” sloganıyla gerçekleştiriliyor. Bu anlamlı slogan, Türkiye’nin üç buçuk yıldır içinden geçtiği değişim ve dönüşüme işaret etmektedir. 

Son dönemde siyasi ve ekonomik alanlarda tarihi atılımlar gerçekleştirdik. Gerek yapısal düzenlemeler, gerekse makroekonomik göstergelerdeki rekor artışlarla dünyanın ilgiyle izlenen ekonomileri arasında hak ettiğimiz yeri aldık. 

3 Ekim 2005’te Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerine başlama kararının alınmasıyla tarihi bir sürece girdik. Türkiye, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik attığımız kararlı adımlarla, sürdürülebilir büyüme eğilimiyle, istikrar ve güven ortamıyla bugün artık, yatırımcı çevreler tarafından öngörülebilir bir ülke haline gelmiştir. Ülkemizdeki yatırımlar son üç yılda yaklaşık 10 kat artmıştır. 

Üretimin, istihdamın ve özellikle uluslararası yatırımın önünü açma gayretlerimizi bugün de sürdürüyoruz. Türkiye, hukukun üstünlüğünü esas alan güçlü demokratik yapısı, istikrarlı ekonomisi ve nitelikli insan kaynağıyla küresel sermayenin cazibe merkezi olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir.  

Bölge ülkeleriyle derin tarihi ve kültürel bağlara sahip olan ve yeniden şekillenen bir dünyanın tam merkezinde bulunan Türkiye, Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerini başarıyla sürdürmekte; dikkat çekici bir performans sergileyerek potansiyelleriyle paralel bir değişim süreci izlemektedir. Bu süreç hem ulusal, hem de uluslararası iş çevrelerine eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Geleceği bugünden görebilen yatırımcılar, fırsatları değerlendirmek üzere yoğun şekilde ülkemize yönelmektedir. 

Bu yeni süreçte yurtdışındaki siz değerli iş adamlarımıza da çok önemli görevler düşüyor. Bu konuda sizlerle anlayış birliği içerisinde olduğumuzu biliyorum. Gerek bireysel olarak, gerekse yabancı ortaklarınızla işbirliği halinde yürüteceğiniz çalışmalarla, ülkemizdeki imkan ve fırsatların daha iyi tanıtılması ve Türkiye’nin daha fazla yatırım çekmesinde önemli roller üstleneceğinize inanıyorum.  

Ülkemizin geleceğinin şekillenmesine katkıda bulunan tüm işadamlarımızı kutluyor, Dünya Türk İşadamları Kurultayı’nın verimli geçmesini temenni ediyorum.  

M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU – KURULTAY BAŞKANI

Değerli Türk İşadamları, 

2002 yılından bu yana Başkanlığını yapmaktan onur duyduğum, ülkemizdeki ve tüm dünyadaki Türk işadamlarının dinamizmini bir arada değerlendirmeye imkan tanıyan Dünya Türk İşadamları Kurultayı’nın altıncısını, yine aynı coşku ve işbirliği ortamı içinde idrak edecek olmanın  mutluluğunu yaşıyorum.  

2004 yılında “AB Yolunda Ankara Buluşması” sloganı ile gerçekleştirdiğimiz beşinci Kurultayda beklentilerimiz, 2005 yılında ülkemizin AB ile tam üyelik müzakerelerinin başlaması yönünde yoğunlaşmıştı ve Kurultay süresince ülkemizin söz konusu süreç öncesi üzerine düşen görevlerini eksiksiz yerine getirdiği üzerinde bir kez daha aynı görüşleri paylaştık.  

Beklentilerimiz bizi haklı çıkardı ve Türkiye-AB katılım müzakereleri 3 Ekim 2005 tarihi itibariyle başladı. Artık içinde bulunduğumuz süreç, “katılım öncesi süreç”ten çok farklıdır. Bu yeni sürecin asıl aktörü “iş dünyası” olacaktır. Şimdi öncelikli hedeflerimiz arasında küreselleşmenin ayrılmaz bir unsuru olarak dünya ekonomisine şekil veren faktörlerin başında gelen “doğrudan yabancı sermaye girişini arttırmak” yer almaktadır. Bu düşünceden yola çıkarak  Altıncı Kurultayımızın sloganını  “Türkiye’ye Yatırım, Geleceğe Yatırım” olarak belirledik. 

Ülkemizde 2001 yılından bu yana uygulanan ekonomik reform programı sonucunda doğrudan yabancı yatırımları düzenleyen yasal çerçevenin geliştirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde önemli adımlar atılmış, siyasi ve ekonomik istikrar sağlanmıştır. Türk özel sektörünün dinamizmi ve teşebbüs yeteneği sayesinde Türkiye büyüme sürecine girmiştir.  

Mali kaynakların, yatırım miktarının ve ihraç imkanlarının arttırılması, teknolojik imkanların geliştirilmesi, istihdam yaratılması ve işgücü becerisinin iyileştirilmesinde gittiği ülkelerde pozitif katkıda bulunan doğrudan yabancı yatırımların Türkiye’ye gelmesi için hiçbir yasal engel bulunmamaktadır. Ülkemiz bu bağlamda bir çok ülke ile uluslararası anlaşmalar akdetmiş ve uluslararası tahkim mekanizmasına dahil olmuştur.  

Bu sene Kurultay bünyesinde yer alacak  olan illerimizin yatırım imkan ve fırsatlarının tanıtılacağı “Stand” düzeninde “İller Yatırım Borsası” ve “İller Yatırım Katalogu”nun  ülkemizin yabancı yatırımlar karşısındaki görünümünün yansıtılmasında mutlak fayda sağlayacağına inanıyorum. 

Kurultayımıza dünyanın dört bir tarafından katılarak işbirliği ve sinerji ortamının yaratılmasına imkan sağlayacak Türk  işadamları ile bu yıl İstanbul’da Sayın Başbakanımızın himayelerinde bir araya gelme dileğiyle sevgi ve saygılar sunarım.  

ERTUĞRUL ÖNEN – DÜNYA TÜRK İŞADAMLARI VAKFI BAŞKANI 

"Türkiye’ye yatırım, geleceğe yatırım"

Dünya TÜRK İŞADAMLARI VI.toplantısını İstanbul’da yapıyor 

1996’dan bu yana, iki yılda bir yapılan Dünya Türk İşadamları Kurultayılarının altıncısı Başbakan Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın himayelerinde ve açılışta Kurultay’ahitaplarıyla, 18-19 Kasım 2006 tarihlerinde İstanbul’da toplanacaktır. Kurultayda, dünya ekonomik konjonktürü ve Avrupa Birliği uyum yasaları sonrasında Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak yatırım türleri, alanları, fırsatları ve finansman olanakları tartışılacaktır. Kurultaya Sayın Başbakanın yanı sıra, ilgili bakanlar,bürokratlar ve iş dünyasını temsil eden kurum ve kuruluşların temsilcileri katılacaktır. 

 Dünya Türk İş Adamları Vakfı(DÜTİV) koordinatörlüğünde; Dışişleri Bakanlığı; Hazine Müsteşarlığı; TİKA; KOSGEB; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türk Dış Ticaret Vakfı temsilcilerinden oluşan Hazırlık Komitesi “Türkiye’ye Yatırım, Geleceğe Yatırım” konusuyla toplanacak VI.Kurultay’la  ilgili içerik ve iletişim çalışmalarına başlamış bulunuyor. 

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi ve Rumeli Salonları’nda yapılacak Kurultayda açılış oturumu dışında 16 adet workshop; ilgili bakanların ve bürokratların da katılacağı interaktif panel ve Türkiye’de ilk kez olmak üzere “İller Yatırım Borsası” gerçekleştirilecektir. Kurultay sırasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nin Rumeli salonlarında, Türkiye’de ve yurt dışında yatırım yapmış iş adamlarının iş ve ürünlerini tanıtabileceği bir de fuar yer alacaktır. “İller Yatırım Borsası” tüm illerdeki yerel yöneticilerin, yatırımcılara sunmayı planladıkları boş alanları; fırsat ve ayrıcalıkları tanıtabilecekleri ve yatırımcıların da yeni yatırım kararları alabilecekleri bir platform olacaktır. 

Dünyanın 50’yi aşkın ülkesinden ve Türkiye’nin hemen tüm kentlerinden 2000’e yakın işadamının katılması beklenen Kurultayda bürokrat, siyasetçi ve akademisyenler yatırımcıların sorunlarını ayrıntılarıyla tartışacak ve çözüm önerileri sunacaklardır. 

Dünya Türk İşadamları Kurultayları’nın ilki 9.Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’in himayelerinde 1996’da gerçekleşmiş ve iki yılda bir tekrarlanmıştır. İlk üç Kurultayın başkanlığını Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Sakıp Sabancı üstlenmiştir. Sabancı’nın kaybından sonra düzenlenen Kurultaylara TOBB Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlık etmektedir.  

Dünya çapında başarı kazanmış Türk işadamlarını Türkiye’deki yatırımcılarla tanıştırma, birlikte iş yapma koşullarını geliştirme fırsatlarını sunan Kurultay, on yıldır Türk ekonomisine büyük katkılar yapmıştır.  

Kurultaylar, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ve Başbakanlarımızın himayelerinde; 60’dan fazla ülkeden toplam 8.000 katılımla, 1996 yılından bu yana aksatılmadan yapılmış;100’ü aşkın workshop ve sektör toplantısında 700’e yakın konuşmacı ve panelist sunumlarda bulunmuştur. 3.000’in üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirilmiş ve somut iş bağlantıları kurulmuş; Kurultay Fuarlarında toplam 250 standta firma ve ürün tanıtımı sağlanmıştır. Tüm Kurultaylarda 30 civarındaki kamu kurum ve kuruluşunun bilgi ofisleri katılımcıların ilgi odaklarından biri olmuştur. Bu özellikleriyle de Kurultaylar, haklı olarak, Türk İş Dünyası’nın en geniş ve kapsamlı buluşması olarak da kabul görmektedir. 

Kurultayların bitimini takiben, tüm toplantılarda yapılan konuşma ve değerlendirmelerin tamamı “Kurultay Kitapları”nda toplanarak, kamu yetkililerinin, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin, basının ve Türk iş dünyası temsilcilerinin yararlanmalarına sunulmaktadır. 

Daha önceki Kurultaylara destek veren ve böylesine büyük bir görevin yerine getirilmesine katkıda bulunmanın onurunu taşıyan seçkin kurumlarımıza teşekkür borçluyuz. Bu büyüklükteki bir etkinliğin desteklenmesi, ekonomimize yarar sağladığı kadar, destekleyen kuruluşların saygınlığını da artırmaktadır.   

Yazımızın ekinde ayrıntılarını bulacağınız Kurultayın destek (sponsorluk) koşullarını inceleyerek bizlerle birlikte ev sahipliği görevini üstlenmeyi düşündüğünüz için Komitemiz adına şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. 

Dünya Türk İşadamları VI. Kurultayı’nda birlikte olmak dileğiyle… 

Saygılarımla…