ingilizce
Resim

Bilgilendirme Ofisleri


Bilgilendirme Ofisleri, kamu kurumlarının ve meslek kuruluşlarının uzmanları ve danışmanları tarafından Kurultay katılımcılarına mevzuat bilgilerinin, uygulamaya ilişkin bilgilerin; bunlar yanında broşür,katalog, kitap, kitapçık ve benzeri dokümanın verildiği özel standlardır.

(ALFABE SIRASINA GÖRE)

 • AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 • DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI (DTM)
 • DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
 • ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU (EPDK)
 • GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
 • GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI (GAP)
 • HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
 • İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ (İGEME)
 • İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB)
 • KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)
 • KÜLTÜR VE TURİZM BANKALIĞI
 • MALİYE BAKANLIĞI
 • ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
 • REKABET KURUMU
 • SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
 • SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
 • SERMAYE PİYASASI KURULU
 • TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI (TİKA)
 • TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
 • TÜRK STANDARTLAR ENSTİTÜSÜ (TSE)
 • TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
 • TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI (TCMB)
 • TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.
 • TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
 • TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXİMBANK)
 • TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ