ankara web tasarım,grafik tasarım,flash tasarım
ingilizce
Show Slider

 

Türk Dışticaret Vakfı’nın kurucusu ve başkanı O. Ertuğrul Önen’in
FIRILDAK - Yükseklerde Kuş da Bulunur Sürüngen de” ismini taşıyan romanı Dorlion Yayınevi tarafından piyasaya çıkarıldı.

 

 

ab proje

20.yüzyılın ikinci yarısında yurt dışında faaliyetlerine başlayan iş adamlarımız ve iş kadınlarımız; kısacası “iş insanlarımız”, 21.yüzyılın başına gelindiğinde çok önemli bir ekonomik güce erişmişlerdir.
Ekonomik alandaki bu güç, faaliyet gösterdikleri ülkede iş insanlarımızın siyasal, kültürel ve sosyal alanda da güçlü olmalarını sağlamıştır.
Kısacası, yurt dışındaki iş dünyamızın ulaştığı niteliksel ve niceliksel potansiyelimiz, dikkatle değerlendirilen ve takdir edilen saygın bir boyut kazanmıştır.
Bu potansiyeli, 1996 yılında yapılan Dünya Türk İşadamları I.Kurultayı çerçevesinde ilk defa “dünya ölçeğinde” aktive eden Vakfımızın ilkeleri;

  • Dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren iş adamlarımızı bir araya getirerek sinerji yaratmak;
  • Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki siyasi otoritelerin, kamu kurumlarının, meslek kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve medyanın dikkatlerini “Dünya Türk İşadamları Gerçeği”ne çekmek;
  • Türk iş dünyasında somut iş bağlantıları yapılmasına olanak sağlamak;
  • Bu doğrultuda üzerimize düşen tüm işlevi üstlenmektir.

  •