Projenin Amacı

Giresun ve Ordu illerimizdeki istihdam sıkıntısı ile iş gücü piyasasının ihtiyaçları birlikte değerlendirildiğinde, çeşitli sektörlerin, modern metodlarla eğitilmiş büro elemanlarına ciddi ölçüde gereksinim duydukları anlaşılmaktadır.

Bu ihtiyacın giderilmesi hedefine yönelik olarak, eğitim konsepti, deyim yerindeyse “yüksek nitelikli büro elemanı” yetiştirme yönünde formatlanmıştır. Diğer bir ifade ile, eğitime katılanlar, mesleki eğitim aşamasında bir büro elemanının temel öğretisi olan “bilgisayar eğitimi, yazışma teknikleri, muhasebe, telefonda konuşma, yazışmalar” gibi müfredatın yanında, günümüz iş dünyasının talepleri olan;
- Temel hukuk bilgisi
- Dış ticaret bilgisi
- Temel İngilizce bilgisi
ile de donatılacak ve bilginin değerini kavramış, araştırmacı, kendisine güvenen çağdaş büro elemanları olarak yetiştirileceklerdir.
Rehberlik eğitimi aşamasında ise katılımcıların;
- Özgeçmiş (CV) doldurma
- Müzakere teknikleri
- Uygulamalı mülakat teknikleri
- Zamanın verimli kullanılması
- Mobing’e karşı önlemler
-"Kuvvet Analizi" ve benzeri yöntemlerle şirketler için proje hazırlma ve strateji üretme
ve benzeri konularda gelişmeleri sağlanacaktır.

6 ay sürecek eğitimden sonra katılımcılar, daha da olgunlaşacaklar ve iş piyasası için hazır hale geleceklerdir.

YukarI ÇIk