Geleceğin Uzman Büro Elemanları Projesi

Avrupa Birliği, 2009 yılı ortalarında “Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı” başlığı altında bir duyuru yapmıştır. Bu Program ile, işsiz gençlerimizin önce eğitilmeleri, bunu takiben de bu geçlerimize iş imkanı yaratmak temel hedef olarak belirlenmiştir.

Dünya Türk İşadamları Vakfı (DÜTİV), bu hibe programına, Giresun ve Ordu’da uygulanmak üzere, “Geleceğin Uzman Büro Elemanları” başlıklı bir proje ile katılmıştır.

DÜTİV’in başvuru sahibi olarak katıldığı bu projede;

- Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV),

- Giresun Ticaret ve Sanayi Odası,

- Ordu Ticaret ve Sanayi Odası

Ortak Kuruluşlar olarak yer almışlardır.

Proje, inceleme süreci sonunda kabul edilmiş ve buna ilişkin hibe sözleşmesi, Sözleşme Makamı olan T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı-Merkezi Finans ve İhale Birimi ile DÜTİV arasında 9 Kasım 2010 günü imzalanarak, 10 Kasım 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

* Projenin toplam süresi 10 Kasım 2010-10 Kasım 2011 arasında olmak üzere 1 yıldır.

- İlk dört ay, başvuruların alınması ve katılımcıların seçilmesini de içerecek hazırlık süresidir.

- Takip eden altı ay eğitim (mesleki eğitim ve mesleki rehberlik) dönemidir.

- Son iki ay ise proje sonuçları değerlendirilecektir.

Eğitimlere;

- Giresun il sınırları içinde ikamet edenlerden 50 (elli);

- Ordu il sınırları içinde ikamet edenlerden 50 (elli)

olmak üzere toplam 100 (yüz) kişi, katılımcı olarak seçilecektir.

Katılımcılara her eğitim günü için 8.- Euro harçlık verilecektir.

Projenin toplam bütçesinin % 10’luk bölümü DÜTİV tarafından karşılanacaktır.

Projenin ana sloganı, “İşsizler Ordu’su Nereyesun? Eğitime Katıl ki İşe Giresun!” olarak belirlenmiştir.

 

YukarI ÇIk