Eğitime Katılma Şartları ve Başvuru

“Geleceğin Uzman Büro Elemanları” projesine ve eğitim programına katılmak için gerekli şartlar başlıklar halinde aşağıda yer almaktadır:

"Gelir düzeyi düşük gençlerin başvuruları ön planda tutulacaktır"

Başvuru Şartları:
1. 15-29 yaş arasında olmak (1.1.1982 – 31.12.1995 arasında doğanlar)
2. Başvuru tarihinde işsiz olmak
3. Lise veya Yüksek Okulda okuyor veya mezun olmak
4. Giresun veya Ordu il sınırları içinde ikamet etmek

Başvuru formları,
• Giresun ve Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden
• İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden
• Giresun ve Ordu İŞKUR İl Müdürlüklerinden
• Giresun ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odalarından
• İlçe Ticaret ve Sanayi Odalarından
• Üniversitelerden
• Giresun ve Ordu’daki Okul Müdürlüklerinden temin edilebilir.

Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler:
1. İşsizlik belgesi(İŞKUR Giresun ve Ordu İl Müdürlüklerinden alınacaktır)
2. Eğitim durumunu gösteren belge fotokopisi
   - Eğitimi halen sürenler için, bu durumu gösteren okul idaresinden alınmış yazı
   - Mezun olanlar için diploma fotokopisi
3. Nufus Cüzdanı fotokopisi

Başvuruların Yapılacağı Yerler:
1. Giresun il sınırları içinde ikamet edenler Giresun Ticaret ve Sanay Odası Genel Sekreterliği’ne
2. Ordu il sınırları içinde ikamet edenler Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği’ne başvurularını elden teslim edeceklerdir.

Son başvuru tarihi: 10 Mart 2011 Cuma (Saat 18.00’e kadar)
Başvurular sadece elden teslim yoluyla yapılacaktır.

Eğitimin Yapılacağı Yerler:
1. Giresun İlinden katılacaklar için Giresun Sanayi ve Ticaret Odası
2. Ordu İlinden katılacaklar için Ordu Sanayi ve Ticaret Odası

*Eğitim ücretsizdir
*Katılımcılara günlük 8.- Euro harçlık verilecektir
*Her iki il için kontenjan 50'şer (elli) kişidir


Başvuru Formu

Başvuru formunu indirmek için resme tıklayınız.

   -Mezun olanlar için, diploma fotokopisi

Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler:
1. İşsizlik belgesi (İŞKUR İl Müdürlüğü’nden alınacaktır)
2. Eğitim durumunu gösteren belge fotokopisi
    - Eğitimi halen sürenler için, bu durumu gösterir okul idaresinden  alınmış yazı
    - Mezun olanlar için, diploma fotokopisi
3. Nufus cüzdanı fotokopisi

Başvurular sadece elden teslim yoluyla yapılabilecektir.


YukarI ÇIk