Eğitim Müfredatı
  

MESLEKİ EĞİTİM

 

  Konu:Genel Muhasebe
Muhasebeye Giriş
Temel Mali Tablolar
Hesaplar
Muhasebede Kayıt ve Belgeler
Muhasebe Süresi
Muhasebede Mali Yükümlülükler
KDV ve Muhtasar Beyannameleri
Ücret Bodrosunun Hazırlanması ve Tahakkuku
  Konu 2 :Hukuk
Temel Hukuk Bilgileri
Hukuk Neden Greklidir?
Temel Hukuk Kavramları
Şirket Kuruluşları ve Şirketler Hukuku
Çek, Senet, Bono İle İlgili Esaslar
Hukuk Devleti Ne Demektir?
Anayasa Hukuku
Sözleşme Hukuku ve Sözleşmenin Önemi
  Konu 3 :Dış Ticaret
Dış Ticaret Temel Esasları
Türküyede Dünyada Dış Ticaret Gelişimi
Gümrük Uygulamaları
Bankacılık ve Kambiyo Uygulamaları
Dışticarette Kullanılan Belgeler ve Önemi
E - Ticaret
Türkiyenin İdari Yapısı
  Konu 4 :Temel İngilizce
Temel İngilizce
Temel Gramer Kuralları
Günlük Yazışma ve Mesleki İngilizcede kullanılan anahtar kelimeler
Cümle ve Hitap Kalıpları
Resmi Yazışma İngilizcesi
   Konu 5   Belgeleme,Dosyalama,Yazışma
   Alt konu:Genel OLarak Yönetim,Bilgi ve     Belge Yönetimi
Bilgi Nedir?Bilginin Önemi ve Rekabet İçindeki Yeri
Belge(evrak)Nedir?Belge Türleri Nelerdir?
   Alt Konu:Yazışma Nedir ve Yazışmalarda    Standartlar ve Kurallar
İş yazışmaları
Şirket İçi Yazışmalar
Dış Yazışmalar
İyi Bir Yazışmada Bulunması Gereken Özellikler
   Alt Konu:Evrak Yönetimi
İyi Bir Dosyalama Sisteminde Bulunması Gereken Özellikler
Dosyalama Sistemleri Ve Dosya Hazırlığı
Dosya Hizmetlerinin Arşiv İle İlşkisi
   Alt Konu:Arşivleme ve Arşivleme Teknikleri
   Alt Konu:Sınıflama Mantığı ve Sistemi
Belgelere Alfabetik Yaklaşım
Dizinleme Nasıl Yapılır
   Alt Konu:Elektronik Belgeler
   Alt Konu:Bilgisayarlar ve İnternetin Böro     Yönetiminde Kullanımı
İnternet ve Arama Motorları
İşletim Sistemleri ve Bilgi Ağları
Ofis Otomasyonunda Yardımcı Programlar
Kelime İşlemci Programlar
Hesap Tabloları İçin Programlar
Sunum Hazırlama Programları
Veri Tabanı Mantığı ve Hazırlanması
   Alt Konu:Elektronik Döküman Yönetim     Sistemleriı

   

MESLEKİ REHBERLİK

 

  Özgecmiş (CV) Oluşturma
  Uygulamalı Mülakat Teknikleri
  Kariyer Planlama
  Zamanın Verimli Kullanılması
  Mobing'e Karşı Önlemler
  "Kuvvet Analizi" ve Benzeri Yöntemlerle Şirketler İçin Proje Hazırlma ve Strateji Üretme
YUKARI ÇIK