Genel Hedefler

Günümüz global ekonomik kriz döneminde özellikle istihdam edilebilirlik ve işgücü piyasasına ilk giriş açısından en fazla sıkıntı yaşayan gençlerin işgücü piyasasına katılımlarını teşvik ederken, istihdam edilebilirliklerini de artırmak amacıyla, etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirme ve uygulama kapasitesini arttırmaya katkıda bulunmaktır.

Özel Hedefler

-Gençlerin istihdamını ve girişimciliğini desteklemek amacıyla işgücü arz ve işgücü talep tarafı olan aktörlerin tamamlayıcı faaliyetleri arasında sinerji yaratmak,
-Ordu ve Giresun’da yaşayan 100 genç işsize büro yönetimi alanında mesleki eğitim ve mesleki rehberlik hizmetleri vererek bölgedeki genç işsizliğini azaltmak ve gençlerin işgücüne katılımını sağlamak,
-Eğitim ve işgücü piyasası talepleri arasındaki uyumsuzluğun ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak
-Yerel düzeyde işverenlerin nitelikli büro elemanı ihtiyacını karşılamak,
-Kursiyerlerin özellikle dezavantajlı gruba dâhil olan genç işsiz kadınlardan ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük genç işsizlerden oluşturularak bölgesel anlamda işgücü piyasasındaki cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmaya ve bölgedeki gelir dağılımı eşitsizliğini engellemeye katkı sağlamak,
-Projenin yaratacağı çarpan etkisi ile bölgede yürütülen AB projelerinin sayısında artış sağlamaktır.
Bu bağlamda, bu proje, genel ve özel hedefleri ile, “Genç İstihdamının Desteklenmesi” operasyonunun genel hedefi olan ‘başta genç nüfus için özellikle işsizlik oranlarını düşürerek daha fazla insanı istihdama çekmek ve istihdamda tutmaktır’ amacı ile örtüşmekte ve bu amaca paralel olarak yürütülecek faaliyetleri içermektedir.

Hedef Grup

Ordu ve Giresun’da yaşayan, 15-29 yaş aralığında, lise/üniversite mezunu genç işsizler, eğitimine devam etmekte olan lise, meslek lisesi ve üniversite öğrencisi gençlerden oluşacaktır. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanacak gençlerin sayısının 100 olması planlanmaktadır. Başvuran gençlerden özellikle kadınlara(öğrenci veya mezun), sosyo-ekonomik düzeyi düşük gençlere ve işgücü piyasasında nitelikli bir iş bulmaya çalışan, ancak kriz nedeniyle iş bulamayıp motivasyon eksikliği yaşayan lise/üniversite mezunu gençlere öncelik tanınacaktır.

 

YukarI ÇIk