GELECEĞİN UZMAN BÜRO ELEMANLARI EĞİTİM PROGRAMI SINAV SONUCLARI

  GİRESUN         ORDU

   Avrupa Birliği Hibe Programları ve İstihdam Projeleri

Avrupa Birliği, çeşitli hibe programları kapsamında kullanılmak üzere her yıl Türkiye için özel bir bütçe ayırmaktadır. Bu programlarla Avrupa Birliği, başta istihdam sorunu olmak üzere, Türkiye’nin ekonomik yaşamıyla ilgili önemli destek ve katkı sağlamaktadır. Söz konusu hibe programlarının önemli bir bölümü, ülkemizdeki bölgelerarası dengeyi sağlamaya yönelik olmakta ve bu bağlamda, yukarıda da belirttiğimiz gibi, işsizlere istihdam yaratma odaklı projeler ağırlık kazanmaktadır. İstihdama yönelik projelerin de, yine çok büyük bir bölümü, doğal olarak “eğitim” odaklı yürütülmektedir. Burada temel amaç, iş piyasamıza eğitimli iş gücü kazandırılmasıdır. Avrupa Birliği’nin, istihdamın desteklenmesi projelerinde hedef kitle “gençler-kadınlar-işsizler” eksenindeki bireyler olmaktadır.

 

Projenin Hedef Grubu

Our Service

Ordu ve Giresun’da yaşayan, 15-29 yaş aralığında, lise/üniversite mezunu genç işsizler, eğitimine devam etmekte olan lise, meslek lisesi ve üniversite öğrencisi gençlerden oluşacaktır.

Proje HakkKKINDA

Projenin Nihai Faydalanıcıları

About Our Company

Bölgedeki diğer gençler, hedef grubun aileleri, Ordu (710.000) ve Giresun (417.000) bölge halkı, bölgedeki işverenler, proje başvuru sahibi, proje uygulama ortakları, projeye dâhil olmayan eğitim ve istihdam konusunda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlar, proje çalışanları (5) ve projede görevli eğitmenlerden (8) oluşmaktadır

Proje HakkKKINDA

Dünya Türk İşadamları Vakfı

About Our Company

Bir ülkenin en önemli varlığı bilgi ve beceri sahibi, yetişmiş insan kaynağıdır. Türkiye bu açıdan çok şanslıdır. Genç, dinamik, atılımcı ruha sahip bir nüfusu barındırmaktadır

DevamINI oku
Yukarı Çık