ingilizce
Resim

Mesajlar

 

SÜLEYMAN DEMİREL - CUMHURBAŞKANI 

Sözlerimin başında gerçekten bu tablodan guru duyduğumu ifade etmeliyim. Dünya Türk İşadamları Kurultayı fevkalade anlamlı bir olaydır. Demek, Türkiye’nin dünyaya yayılmış işadamları var. Bu çok önemli bir olaydır. Aslında Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milletinin Atatürk’ün gösterdiği istikamette nereye geldiğini gösterir ve bu istikamete ulaşmak için milletimizin değerli evlatları olarak sizlerin sarf ettiği gayretlerin seviyesini gösterir. Böyle bir tabloyu Türkiye’yi sevenlerin büyük bir sevinçle karşılamaları lazımdır. Bu tablo Türkiye’nin geçmişi için olduğu kadar geleceği için de fevkalade önemli işaret taşıyor.  

(Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’in 27-28 Şubat 1996 yılında İstanbul’da düzenlenen Dünya Türk işadamları I.Kurultayı’nın açılışında yaptığı konuşmadan alınmıştır) 

Dünya pazarında rekabet etmeye mecburuz ve bunun yolu sınırlarımızın ötesinde dünyaya ilişkin bilgimizin artmasından geçmektedir. İşte bu Kurultaylar süreci bu bakımdan yararlı ve anlamlı fırsatlardır. Bunun en somut kanıtı da geçen Kurultay’da 34 ülkeden katılım olurken, bu defa 42 ülkeden katılım olması, katılan işadamlarımızın sayısının iki misline yükselmesidir. Dolayısıyla doğru zeminde ilerliyoruz. Sizlerin belirli fasılalarla bir araya gelmenize çok büyük önem atfediyorum. 

(Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’in 30 Nisan – 01 Mayıs 1998 yılında İzmir’de düzenlenen Dünya Türk işadamları II. Kurultayı’nın açılışında yaptığı konuşmadan alınmıştır)

     

SAKIP SABANCI – KURULTAY BAŞKANI 

Türk İşadamlarının seçkin temsilcileri;

1996’da İstanbul’da, 1998’de İzmir’de ve nihayet 10–11 Nisan 2000 tarihlerinde yine İstanbul’da bir araya geleceğiz. 

Yeni bir bin yıla girişimize denk gelen bu tarihi toplantımızın ülkemize ve katılanlara başarı, uğur getirmesini diliyorum. 

Birinci toplantımızda 1000’dik, İzmir’de 1500 olduk, inanıyorum 2000 toplantısında 2000 olacağız.  Daha müreffeh, sorunları çözmüş, sanayi toplumu olma aşamasını geçerek bilgi toplumu katına ulaşmış dünyanın ilk 15 ekonomisinden biri haline gelmiş Türkiye’yi yaratma sevdası ve heyecanıyla bir araya geleceğiz. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleşen ve başta Sayın Başbakanlar olmak üzere konuyla ilgili tüm hükümet üyelerinin, bürokrasinin, iş dünyamızın basınımızın katılım ve yoğun ilgisine mazhar olan “Dünya Türk İşadamları Kurultayı”nın üçüncüsünün de Başkanlığını üstlenerek onurlandığım bu toplantıya sizleri, güçlü lider ülke sevdasına gönül veren hepinizi öneminizde olduğu gibi bu amaç için bizlerle el ele vermenizi bekliyorum. ERTUĞRUL ÖNEN – DÜNYA TÜRK İŞADAMLARI VAKFI BAŞKANI 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde tam rekabet koşulları içerisinde başarıyı yakalayan Türk işadamları, 1996 yılından bu yana iki yılda bir Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’in himayelerinde ve Sayın Sakıp Sabancı’nın Başkanlığında bir araya gelmektedir.

27–28 Şubat 1996 tarihlerinde İstanbul’da yapılan birinci Kurultay’a 34 ülkeden 1000, 30 Nisan  - 1 Mayıs 1998 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen ikinci Kurultay’a ise 5 kıtadan 42 ülkeden 1500 girişimcimiz katılmıştır.  

Tarihi bir döneme denk gelen üçüncü Kurultay, 10-11 Nisan 2000 tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır.  

Dünyanın çok uzak ülkelerinden ülkemizin iyi niyet elçileri olarak görev yapan ve önemli başarılara imza atan işadamlarımızın geleneksel hale gelen Kurultaylarının açılışı Sayın Cumhurbaşkanımız, kapanışları ise Sayın Başbakanlarımız tarafından yapılmaktadır.  

Hükümet üyeleri, bürokrasinin üst düzey temsilcileri, özel sektörün çatı kuruluşları ve medyamız katılımlarıyla Kurultaylarımıza güç ve destek vermişlerdir.  

Sayın Cumhurbaşkanımız, ikinci Kurultay’ın açılış oturumunda “Dünya pazarında rekabet etmeye mecburuz ve bunun yolu sınırlarımızın ötesindeki dünyaya ilişkin bilgimizin artmasından geçmektedir. İşte bu Kurultaylar süreci bu bakımdan yararlı ve anlamlı fırsatlardır. Bunun en somut kanıtı da geçen Kurultay’da 34 ülkeden katılım olurken, bu defa 42 ülkeden katılım olması, katılan işadamlarımızın sayısının iki misline yükselmesidir. Dolayısıyla doğru zeminde ilerliyoruz. Sizlerin belirli fırsatlarla bir araya gelmenize çok büyük önem atfediyorum.” Şeklindeki ifadeleriyle Kurultay’ın önemini açık bir şekilde ortaya koymuşlardır.  

Tarihi bir döneme denk gelen Dünya Türk İşadamları III.Kurultayı’nda globalleşen dünya ekonomik koşullarında rekabetten yılmayan, güçlü bir ekonomiye sahip, dünya ekonomisinin önemli aktörlerinden biri haline gelmeye aday Türk iş dünyasının temsilcileri olarak İstanbul’da yeniden buluşmanın heyecanıyla sizleri selamlıyorum.