ingilizce
Resim

Dünya Türk İşadamları III.Kurultayı(2000)

Kurultaylara ilgi her geçen yıl daha da artmaktadır. 2000 yılı için katılımcı hedefini, Kurultayı himayesine de alan Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat koyar: 2000 yılında 2000 katılımcı! Hedefe ulaşılır. Kurultay büyük coşkuyla yapılır. İkili iş görüşmelerinde kayda değer işbirlikleri ve somut iş bağlantıları kurulur. 1998 Kurultayı’nda “Elele 2000’lere” diyen işadamlarımız şimdi “Elele 2000’lerde” demektedir.

Kurultay konsepti, 1998 yılında yapılan 2.Kurultay’da programa eklenen “Kurultay Fuarı”ndan sonra ikinci kez genişletilir. Bu defa Kurultaya, kamu kurumları ve  bazı meslek kuruluşlarının katılımcılara birinci elden bilgi aktarmasını sağlamak üzere “Bilgilendirme Ofisleri” ilave edilir. Ayrıca, “İkili İş Görüşmeleri” organize edilmeye başlanır. Sonraki Kurultaylardaki genel konsept 2000 yılında olgunlaşır.,

Himaye      :Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel
Kurultay Başkanı   : Sayın Sakıp Sabancı
Organizasyon Komitesi  : Dışişleri Bakanlığı; Dış Ticaret Müsteşarlığı; Türk Dışticaret Vakfı; Dünya Türk İşadamları Vakfı
Kurultay sloganı        : “Elele 2000’lerde”
Düzenlendiği tarih   : 10-11 Nisan 2000
Düzenlendiği yer  : Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı - İstanbul
Hükümet  : Demokratik Sol Parti – Anavatan Partisi – Milliyetçi Hareket
Başbakan         : Bülent Ecevit
Yurt dışı katılımcı sayısı : 526
Yurt içi katılımcı sayısı : 980
Toplam katılımcı sayısı : 2.000 (Davetliler dahil yaklaşık sayı)
Katılımcı ülke sayısı  : 50
Programdaki ana faaliyetler  - Açılış Oturumu (Ayrıntısı “Program” sayfasındadır)
  -Tesis ziyaretleri (Ayrıntısı “Program” sayfasındadır)
  - Paneller ve Sektör Toplantıları (Ayrıntısı “Program” sayfasındadır)
Kurultay dokümanı  - Tanıtım Broşürü ve Poster
  - Kurultay Katılımcı Kataloğu
  - Kurultay Kitabı (Toplantılarda yapılan tüm konuşmalar)

 

Kurultayın yapıldığı yılda (2000) ekonomik veriler:

GSMH  (Cari fiyatlarla) 125,6 Katrilyon TL
Kişi başına GSMH  2.986 ABD Doları
Enflasyon oranı  % 54,9 (Yıl ortalaması)
Tasarruf mevduatı faiz oranı    % 45,6
İç borç stoku  66,6 Milyar ABD Doları
Dış borç stoku   118.5 Milyar ABD Doları
İhracat      27,8 Milyar ABD Doları
İthalat 54,5 Milyar ABD Doları
TL/Dolar    671.765.-TL (Dönem sonu/TCMB/Döviz alış)
TL/D-Mark         316.265.-TL(Dönem sonu/TCMB/Döviz alış)