ingilizce
Resim

Mesajlar

 

AHMET NECDET SEZER - CUMHURBAŞKANI 

Türk İş Dünyasının seçkin temsilcileri,

50’yi aşkın ülkede güç rekabet koşullarında başarılı tasarılar gerçekleştirerek kendilerini kanıtlamış olan değerli girişimcilerimizin iki yılda bir buluşarak aralarındaki dayanışma ve işbirliği anlayışını pekiştirmelerinden gurur ve mutluluk duymaktayım. 

Bir ülkenin en önemli varlığının iyi yetişmiş insan gücü olduğuna kuşku yoktur. Girişimcilerimizin yaratıcılıkları, atılımcılıkları ve cesaretleriyle ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil etmeleri hepimize güç vermektedir.  

İş yaptığınız ülkelerdeki deneyimlerinizi, kazanımlarınızı, ülkemizin ve meslektaşlarınızın yararına sunmanızı, köklerinizin bulunduğu bu topraklarda yatırım, istihdam olanakları yaratmanızı ve ülkemizin teknolojik gelişimine katkıda bulunmanızı takdirle izlemekteyim.  

21.yüzyılda Türkiye’nin uluslararası toplum içinde hak ettiği düzeye ulaşmasında sizlerin çok önemli bir rol üstlendiğinize inanıyorum.  

İki yılda bir ülkemizde toplanan ve artık gelenekselleşen Dünya Türk İşadamları Kurultayı’nın başarılı geçmesini, sizler ve ülkemiz için yararlı sonuçlar vermesini dilerim.

 

BÜLENT ECEVİT – BAŞBAKAN 

Toplantının ismi ‘Dünya Türk İşadamları Kurultayı’. Kurultay’ın bu adı bile Türkiye’nin Türk işadamlarının son yıllarda dünyaya ne ölçüde açıldıklarını gösteriyor. 

Bundan 10 yıl öncesine gelinceye kadar Türk işadamlarının dünya ölçüsüne gelinceye kadar Türk işadamlarının dünya ölçüsünde etkinliğini vurgulayan bir Kurultay herhalde düşünülemezdi. Bu toplantıya katılmaktan, dünyanın, yurdun dört bir köşesinden gelen işadamlarının konuşmalarını dinlemekten büyük kıvanç duyuyorum. Nasıl duymayayım ki? Bundan daha 20 yıl kadar önce Türkiye’nin bütün dış satım gelirleri yılda 2 milyar doların altındaydı ve Türkiye o yıllarda ancak kuru üzüm, kuru incir, tütün biraz da pamuk satarak kendi döviz gereksinmesini karşılamaya çalışırdı. Oysa şimdi pek çok dünya ülkesinde Türkiye’deki ekonomik zorluklara, makro düzeydeki ekonomik sorunlara karşın işadamlarımızın Türkiye’de, Türkiye’nin en umulmadık yörelerinde nasıl büyük canlı ve dinamik sanayi merkezleri oluşturduklarını kıvançla izliyoruz. Türk girişimciler yalnız Türkiye’de değil pek çok başka ülkede de Pazar ekonomisine uyum sağlamakta son yıllarda olağan üstü başarı göstermişlerdir. 

Yeni bir çığır açılmıştır. Bu yeni dönemi, bu yeni çığırı pekiştirebilmenin başta gelen bir koşulu da Türkiye’nin ekonomisini daha sağlam bir zemin üzerinde güçlendirebilmektir. Biz hükümet olarak bu uğurda elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Aynı zamanda girişimcilerimize, Türkiye’deki ve yurtdışındaki girişimcilerimize güveniyoruz ve onlarla kıvanç duyuyoruz. Dediğim gibi hiç üretime yatırım yapmaksızın, istihdama yatırım yapmaksızın, devlete vergi ödemeksizin büyük servetler elde edilebilen bir ülkede sanayiye yatırım yapanlara, üretime yatırım yapanlara şükran borçluyuz.  

Hepinize saygılar sunuyorum. 

(Sayın Ecevit’in, Dünya Türk İşadamları II.Kurultayı’nda yaptığı konuşmadan alıntıdır.) 

 

M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU – KURULTAY BAŞKANI 

Türk iş dünyasının seçkin temsilcileri,

Türk iş dünyasında bir gelenek haline gelen ve Türkiye’nin en kapsamlı ekonomik sorumu olan “Dünya Türk İşadamları Kurultayları”nın dördüncüsü 25–27 Nisan 2002 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak ve biz yine bir araya geleceğiz. 

Önceki Kurultaylara 3 dönem Başkanlık yaparak bu fikrin gelişmesine önemli katkılarda bulunan Sayın Sakıp SABANCI’ya teşekkür ediyorum ve bayrağı devir alıyorum. 

Ülkemizin ekonomik krizden geçmekte olduğu bu günlerde, her zamankinden daha fazla birbirimize destek olmaya, imkan ve gücümüzü bir araya getirmeye ihtiyacımız bulunduğu açıktır. Bu itibarla dördüncü Kurultay’a daha fazla arzu, daha fazla şevk ve daha fazla istekle katılacağız ve sahip olduğumuz bilgi, tecrübe, birikim, sermaye ve teknolojiyi bir araya getirerek, ülkemizin kalkınması ve refahı yolunda eşi görülmez bir sinerji yaratmaya çalışacağız.  

Ümit ediyorum ki, toplumun tüm kesimleri ve devletimizin her düzeydeki temsilcileri, yurt içinde ve yurt dışında, dünyanın her köşesinde bilgi ve becerileri, girişimcilik yetenekleri ile tam rekabet koşulları altında üstün başarıyı yakalamış işadamlarımızdan yükselecek bu güçlü sese kayıtsız kalmayacaklardır. Kalkınmamızın ve refah düzeyimizin gerçek dinamosu olan bu gücün istek, öneri ve eleştirilerini ciddiyetle dikkate alacaklardır.  

Ben Kurultay Başkanı olarak, Kurultay iradesinin gerçekleşmesinin sizler adına takipçisi olacağıma söz veriyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerine almaları ile devletimizin en üst düzeyde teveccühüne layık görülen ve Başkanlığını üstlenerek onurlandığım Kurultayımızın, ülkemiz için bir moral ve motivasyon toplantısı olacağına inancımla “Lider Ülke Türkiye” sevdasına gönül veren işadamlarımızı bizlerle el ele vermeye ve bir fayda toplantıları bütünlüğü olarak programlanan Kurultay’ın sağladığı sinerji ortamından yararlanmaya davet ediyorum. 

25–27 Nisan 2002 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda bir araya gelmek dileğiyle, sevgi ve saygılar sunarım. 

 

ERTUĞRUL ÖNEN – DÜNYA TÜRK İŞADAMLARI VAKFI BAŞKANI 

10-11 Nisan 200 tarihlerinde “El ele 2000’lerde Lider Türkiye” sloganı ile üçüncü kez bir araya gelmiştik. Tarihi bir dönemin başlangıcındaydık. 21.yüzyılın ülkemiz ve milletimiz için aydınlık bir gelecek taşıdığına inancımız tamdı. Kurultayımızda bu inancımızı her düzeyde bir kez daha teyit etmiştik  

Ne var ki bu yeni çağın ilk yıllarına acılar ve sıkıntılarla girdik. Bu defa çok karmaşık duygular içerisinde buluşacağız. Nerede hata yaptığımızı araştıracağız. Her şeye rağmen imkanlarımızı, potansiyelimizi, yeteneklerimizi bir kez daha gözden geçireceğiz ve inanıyoruz ki millet olarak bu krizden çıkmanın bir yolunu bulacağız.  

Kurultayımızın programı esas itibariyle bu amaca yöneliktir. Firmalarımızı yeniden ayağa kaldırmak amacıyla finansman, girdi, sektör, Pazar, imaj konularını işleyen 32’yi aşkın toplantı düzenlenmiştir.  

Devletimizin konu ile ilgili tüm kuruluşları info ofisler açarak hizmeti sizlerin ayağına getirmektedirler. 

Tüm bu çabaların sonucunda bir araya gelmenin, el ele vermenin sinerjisi ile mutlaka olumlu yönde bir başlangıç yapacağız. Kurultayın sizler ve ülkemiz için yeni bir adım olacağı inancıyla en içten selam ve saygılarımı sunuyorum.